Market in Chemnitz, Saxony / Germany: 50.832397, 12.919235